อัยการยัน ผบ ตร แถลงเองไม่มีการจับแพะ ปรามทนายตั้มขั้นลั่นให้ฟันคอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *